12 maart 2012

Centrale Cliëntenraad

 

 

Highlights vergadering CCR d.d. 12 maart 2012

 

 

  • - De WMO en inkomensgrens.

De gemeenten mogen geen inkomenstoets toepassen. Daarnaast moet de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt aanwezig zijn bij de "keukentafel gesprekken" waar besproken wordt welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Gemeenten trachten de kosten te drukken door zoveel mogelijk taken bij anderen, zoals mantelzorger, cliëntvertegenwoordiger etc. te leggen.

 

  • - Vrijwilligerhandboek 02-11-11.

Het is de verantwoordelijkheid van Tragel mogelijkheden voor activiteiten te creëren. De in het handboek opgenomen regeling dat medewerkers geen vrijwilligerswerkzaamheden mogen verrichten binnen het eigen cluster, dit i.v.m. belangenverstrengeling, komt de cliënt niet ten goede. Verder vraagt de CCR zich af in hoeverre recht gedaan wordt aan het principe dat er altijd een begeleider in de buurt is en wie controleert of de vrijwilliger over een "verklaring omtrent gedrag" beschikt en hoe de privacy van de cliënten gewaarborgd wordt. De RvB wordt over bovenstaande geïnformeerd.

 

  • - Profielschets en selectieprocedure clustermanager.

Profielschets clustermanager wordt opgevraagd en informatie over assistent clustermanager. De RvB wordt verzocht in de selectieprocedure op te nemen dat de clustercliëntenraad tijdig betrokken wordt.