13 februari 2012

Centrale Cliëntenraad

 

 

Highlights vergadering CCR d.d. 13 februari 2012

 

  • - Plaatsingsbeleid Tragel Zorg

Sinds november 2011 worden opnames of doorplaatsingen behandeld door de plaatsingscommissie. In het beleid worden de procedures besproken voor alle vormen van plaatsing. De CCR heeft aan RvB een aantal situaties voorgelegd die nog niet beschreven zijn. Deze worden aan het beleid toegevoegd. De CCR vindt met name de goede match belangrijk. Wat is de vraag van de cliënt? Wat is de doelgroep? Past een cliënt in de bestaande groep? Hoe wordt dit begeleid en gevolgd?

 

  • - Extreme zorgtoeslag

Hermiene Jansen (divisiedirecteur) heeft de extreme zorgtoeslag inhoudelijk en procedureel toegelicht. Het Centrum voor consultatie en expertise onderzoekt de aanvraag en geeft advies. Dit advies wordt overgenomen door het zorgkantoor en gelden worden toegekend.

De behandeling en/of extra zorg (begeleiding) worden vastgelegd in het zorgplan van de betreffende cliënt. Dit zorgplan, en de uitvoering daarvan, zorgt voor de verantwoording richting het zorgkantoor.

 

  • - Forensische Zorg Tragel

Tragel is gestart met een pilot in samenwerking met de stichting Mozaik uit Rotterdam. Justitie constateerde dat er in Zeeland te weinig mogelijkheden waren voor opvang en begeleiding voor cliënten met een justitiële maatregel. De zorg voor cliënten met een maatregel of die in aanraking zijn gekomen met justitie is niet nieuw binnen Tragel. Deze zorg wordt betaald door justitie en niet via het zorgkantoor. De pilot zal starten met extramurale (regionale) opvang en begeleiding en intramurale zorg zal in een later stadium, als alles daar voor op orde is, gestart worden. Intramurale forensische opvang zal alleen plaats vinden in de Hoevedreef en de pilot start mogelijk dit jaar met één cliënt.

 

  • - Ambtelijk secretaris/ondersteuning CCR en clustercliëntenraden

Per 13 februari 2012 is er naast Judith een nieuwe ambtelijk secretaris gestart. Marja van Damme gaat de uren van de CCR van Judith overnemen. Judith blijft zich richten op ondersteuning van de clustercliëntenraden en waar nodig zullen Marja en Judith voor elkaar inspringen.