14 mei 2012

Centrale Cliëntenraad

 

 

Highlights vergadering CCR d.d. 14 mei 2012

 

 

  • - Vrijwilligers handboek.

De RvB geeft aan dat lastige situaties voorkomen worden wanneer in de toekomst niet meer gekozen wordt voor vrijwilligers die ook medewerker zijn op een locatie.

Dit heeft er echter toe geleid dat op één locatie cliënten niet langer kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten. Besloten wordt de RvB schriftelijk mee te delen dat bij strikte doorvoering van dit beleid, cliënten hiervan de dupe zijn. De CCR verzoekt de RvB een zodanige aanvulling op het beleid op te stellen waarmee deze lastige situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden en te waarborgen dat cliënten toch deel kunnen nemen aan activiteiten.

 

  • - Bouwdiners.

Aan de RvB worden de, volgens de CCR, 3 belangrijkste verbeterpunten doorgegeven.

1. Communicatie

2. Veiligheid als kernwaarden toevoegen

3. Samenwerken locaties, afdelingen, regionaal.

 

  • - Proces AVG.

CCR-leden inventariseren vanuit hun cluster zowel positieve als negatieve recente gebeurtenissen m.b.t. AVG.

 

  • - Wat is het afgelopen jaar bereikt.

Ieder CCR-lid stelt een overzicht op van wat in het afgelopen jaar in zijn/haar clustercliëntenraad bereikt is.