01 december 2014

Highlights CCR-vergadering d.d. 01 december 2014

 

A. Adviesaanvraag Begroting 2015.

De CCR-leden hebben een beeld bij wat er speelt en de keuzes die gemaakt zijn. Deze zijn helder en verantwoordt. De begroting oogt evenwichtig.

Besluit: de CCR adviseert positief over de begroting TZ 2015. Hierbij wordt wel een kanttekening geplaatst dat er op termijn een sluitende begroting binnen de RVE gedrag en ontwikkeling dient te komen. Daar is nu een te kort van 400.000. Dit blijft een punt van zorg en aandacht voor de CCR.

 

B. Verzwaarde adviesaanvraag Tragel Plus Pakket 2015

Besluit: het volgende wordt schriftelijk aan de RvB meegedeeld.

De CCR houdt advies nog aan en bespreekt dit graag in de overlegvergadering met de RvB op 05-01-2015. De indexering van de tarieven met 4% is voor de CCR niet acceptabel.

De CCR refereert hierbij ook aan het vorig jaar verstrekte rekenvoorbeeld, van inkomsten en uitgaven van een cliënt met een uitkering. Uit dit TPP blijkt dat geen rekening gehouden is met het rekenvoorbeeld. Een geüpdatet overzicht van bestedingsgelden, bij de huidige uitkering van cliënten, wordt toegevoegd. Door de hoge bijdragen van de cliënt verwacht de CCR dat steeds minder gebruik gemaakt wordt van het TPP.

 

C.Verzwaarde adviesaanvraag Tragel Zorg PGB menukaart 2015

Ook hier is een verhoging van 4% doorgevoerd. PGB gebruikers hebben echter meer keuzevrijheid in de besteding van hun inkomen.

Besluit: de CCR adviseert positief over deze wijziging in de PGB menukaart.

 

 

Highlights Overlegvergadering d.d. 01 december 2014

 

A.  Hoevedreef.

De IGZ is bezorgd over de kwaliteit en veiligheid van de zorg zoals die door TZ verleend wordt.

Vóór 10 januari 2015 dient TZ de IGZ een integraal verslag te leveren met daarin de bedoelingen en activiteiten ten einde de situatie op de Hoevedreef te verbeteren.

Eind maart en eind mei verwacht de IGZ rapportages van de gehouden interne audits op Hoeve-, Sterre-, Kapelle- en Brinkdreef.

TZ heeft tot 01 juli 2015 (deadline) de tijd om orde op zaken te stellen.

De IGZ kan elk moment een onaangekondigd bezoek brengen aan TZ.

    

Het plan van aanpak opdrachtformulering Hoevedreef.

De CCR deelt mee dat het wenselijk is dat de inkomsten en uitgaven hier in evenwicht zijn.

Men verneemt hierop dat de zorg op de Hoevedreef goed in te richten is. Echter een locatie met 6 cliënten is te klein. De RvB verwacht dat TZ in staat is cliënten met gedragsproblemen goed te bedienen. Ook cliënten van buiten de regio kunnen opgenomen worden.

TZ zet in op 2 fases:

1. De zorgverlening verloopt goed en de kwaliteit is geborgd.

2. Andere cliënten kunnen instromen.

 

Er wordt een stuurgroep samengesteld van enkele medewerkers om de processen t.b.v. de Hoevedreef goed aan te sturen.