26 juli 2017

Centrale cliëntenraad
Highlights van dd. 26-07-2017


Kennismaken met elkaar en verwachtingen naar elkaar toe uitspreken.
De leden en voorzitter maken kennis met elkaar. Er worden (toekomst) verwachtingen uitgesproken.

Adviesaanvraag instellingsbesluit: De raad stelt vast dat vastgehouden wordt aan het eerder uitgebrachte advies: de wijziging van het instellingsbesluit op te schorten tot de nieuwe wet van kracht is, om dan samen met de raad - een nieuwe medezeggenschapsregeling op te stellen die inhoudelijk en redactioneel voldoet aan de nieuwe WMCZ. Te zijner tijd zal gebruik gemaakt worden van wat inzake het onderwerp al aan het papier is toevertrouwd.

Bewoners en cliëntenplatform: Het bewoners en cliënten platform begint vorm te krijgen.
Er worden begeleiders geworven om het platform te ondersteunen.  De raad evalueert over een jaar.

Kinderboerderij
Namens de Cluster Cliëntenraad Wonen en werken Terneuzen zal de Centrale raad aandacht vragen bij de bestuurder voor de Kinderboerderij Terneuzen. Bouwstenen voor een optimale veiligheid ontbreken. De raad stelt vast dat de stand van zaken Kinderboerderij, wat zijn de voorgestelde oplossingen, en voornemens, wordt geagendeerd voor de CCR-OV van 12-09-2017.

Aansluiten namens de raad bij de klankbordgroep geestelijke verzorging
De raad stelt vast dat de heer Collet, namens de raad, aansluit bij de klankbordgroep geestelijke verzorging.

Aansluiten namens de raad bij het Innovatiefonds
De raad stelt vast dat mevrouw Allaerts namens de raad aansluit bij de adviescommissie Innovatiefonds.

Het Innovatiefonds bestaat uit een tijdelijk budget dat tot uiterlijk tot 31 december 2017 beschikbaar is. Met het budget kunnen innovatieve activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen gedaan worden die ten goede komen aan de ontwikkeling van Tragel en daarmee de bewoners/cliënten. Deze activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen dienen na 2017 in het reguliere proces ondergebracht te zijn of gestopt te zijn. Het is de bedoeling dat hierdoor vanaf 2018 processen, exploitatie en/of kwaliteit voor bewoners/cliënten ten opzichte van nu verbetert.