21 maart 2018

Centrale cliëntenraad/Highlights 21-03-2018

Adviesaanvraag beleidsvisie: er werd uitstel van adviseren aangevraagd. Het onderwerp komt aan de orde tijdens de CCR-OV van 24 april aanstaande.

Strategische personeelsplanning: Het onderwerp komt aan de orde tijdens de CCR-OV van 24 april aanstaande.


Instellingsbesluit: Geadviseerd werd – vooruitlopend op de ontvangst van de aangepaste notitie – om het voorgenomen besluit uit te voeren zoals voorgesteld.

Familiedag: De familiedag staat gepland op 02-06-2018 van 10:00-14:30, inloop vanaf 09:30 uur. Alle vertegenwoordigers en cliënten (wilsbekwaam) worden hiervoor uitgenodigd. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden. Vertegenwoordigers ontvangen een uitnodiging thuis.

Studiedag:
Er zal een datum worden geprikt voor een gezamenlijke (CCR/bestuurder) studiedag.

Jaarverslag 2017
: het verslag werd tijdens de vergadering van 21-03-2018 vastgesteld en werd inmiddels gepubliceerd op de website.

Mentorschap voorbereiding:  Het signaal werd ontvangen dat een aantal bewoners geen wettelijke vertegenwoordiging heeft. Er is nog geen zicht waar mentoren ontbreken en wel nodig zijn. Er is geen zicht op wat er fout gaat als de mentor ontbreekt. M.b.t. het kostenaspect, er zijn cliënten en bewoners die de kosten niet kunnen dragen. Er ligt een taak bij de CCR om in gesprek te gaan met de bestuurder en het probleem verder uit te diepen.


Pilot “iedereen op vakantie”:  De pilot wordt uitgevoerd naar de voorwaarden en eisen zoals door de Raad werden opgesteld. Er worden signalen ontvangen dat de pilot niet lekker loopt. In algemene termen zal de bestuurder gevraagd worden naar de huidige stand van zaken.