Klachten

 Klachtrecht

Zorg is mensenwerk. Iedere dag doen onze medewerkers hun best de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw behoeftes en wensen. Maar het kan voorkomen dat dingen anders lopen dan u gedacht had, of dat er iets niet goed gaat. U bent het bijvoorbeeld niet eens met de zorg die u krijgt of u voelt zich onheus benaderd. Het is belangrijk dat u hier dan niet mee blijft rondlopen. Wij willen het graag weten als u niet tevreden bent.

Samen kunnen we naar een oplossing zoeken. Tragel Zorg heeft een klachtenregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat u ergens terecht kunt en dat er gezocht wordt naar oplossingen. De regeling is er ook voor bedoeld om tekortkomingen in de zorg en dienstverlening te signaleren om zo de kwaliteit van onze dienstverlening te bevorderen en te verbeteren.

Beleid
Lees voor uitgebreide informatie over het doel, de uitgangspunten en de procedures omtrent klachten in het document KLACHTENREGELING BEWONERS EN CLIËNTEN dat op 2 februari 2017 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur.

In de onderstaande tabel vindt u de leden van de klachtencommissie en de contactgegevens.

Naam                                                  

Rol                                                   
Klachtencommissie  
Dhr. F. Verdonck Voorzitter
Dhr. Mr. G. Veen Plaatsvervangend voorzitter
Dhr. Drs. R. Veth Lid
Mw. J.J.A. Kint-Verstraeten Lid
Mw. Drs. D.J.M. Hopmans-Peeters Lid
Mw. C. Gering Ambtelijk secretaris
Contactgegevens Sterredreef 50, 4567 BL Clinge
  T: 0114 - 38 20 00
   
Overige klachtenfunctionarissen  
Mw. A. Matser - van de Weg Cliëntvertrouwenspersoon intern
  T: 06 -46 29 56 35
  E: cvp@tragelzorg.nl
Dhr. W. Rijvers Cliëntvertrouwenspersoon extern
  T: 06 - 54 61 46 84
  E: willrijvers@icloud.com
Mw. S. de Vries Klachtenfunctionaris
  T: 06 - 82 04 70 11
  E: sdvries@zorgbelang-brabant.nl

 

Meer weten?
Bent u niet tevreden? Lees in onze klachtenfolder voor Cliënten wat u kunt doen.

Klachtenfunctionaris S. de Vries, T: 06 - 82 04 70 11