Leden Cliëntenraden gezocht!

Dringend leden voor de cliëntenraden gezocht!

 

Wat doen cliëntenraden?

Een cliëntenraad is het inspraakorgaan ván en vóór cliënten van Tragel Zorg.

De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de bestuurder over alles wat de cliënten aan gaat.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over de zorg aan cliënten, klachtenbehandeling, veiligheid, privacy, hygiëne, voedsel, recreatie enzovoorts.

 

Wij zoeken kandidaten die;

  • In gezamenlijkheid mede de belangen van de cliënten van Tragel Zorg willen behartigen.
  • In staat zijn beleidsstukken te lezen en vanuit het perspectief van cliënten hierover een mening te vormen.
  • Zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen.
  • Beschikken over een positieve, constructieve en kritische houding.

 

Wie kunnen zich aanmelden?

Clientvertegenwoordigers, mentoren en familieleden van cliënten die zich nauw betrokken voelen bij de cliënten van Tragel Zorg.

Wat bieden wij?

  • Een positieve en betrokken sfeer.
  • Een leerzame vergaderomgeving met verschillende ontwikkelmogelijkheden.
  • De mogelijkheid om vanuit cliëntperspectief invloed uit te oefenen op het beleid t.b.v. een goed leven voor de cliënten van Tragel Zorg.

 

Tijdsinvestering en vergoeding:

Afhankelijk van de vergadercyclus van de cliëntenraden bedraagt de tijdsinvestering ongeveer 8 tot 12 uur per maand. Als lid van een cliëntenraad ontvangt u reiskostenvergoeding. Vrijblijvend een vergadering bijwonen als toehoorder behoort tot de mogelijkheden.

 

Aanmelding

Aanmelden kan via clientenraad@tragelzorg.nl onder vermelding van uw persoonsgegevens en voor welke cliëntenraad (welk cluster) u zich kandidaat stelt.


Meer informatie

Kijk bij Centrale Cliëntenraad links in het menu voor meer informatie over de cliëntenraden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. Léon Phernambucq, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, via pher@zeelandnet.nl of telefonisch via 06-22476915.