Samen voor zin

Samen voor zin is er voor mensen met een beperking in Zeeland. En voor iedereen die bij hen hoort.
Ze geven steun bij zingeving en levensvragen. Want het leven is soms ingewikkeld.
Soms ben je blij, soms ben je verdrietig. Of je denkt: Hoe moet het verder?
Dan is Samen voor zin er voor jou.

Samen voor zin biedt geestelijke verzorging voor mensen met een beperking vanuit een samenwerkingsverband van zorginstellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland.
Het samenwerkingsverband heet Samen voor Zin. Hierin doen Arduin, Gors, Philadelphia en Tragel mee.


Kijk op de website: http://samenvoorzin.nl