Privacyverklaring & disclaimer

Privacyverklaring

Stichting Tragel respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Wij vinden dat goede cliëntenzorg samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Dit privacy statement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze website (www.tragelzorg.nl) verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van Stichting Tragel Zorg. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:

  • door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op de harde schijf van de gebruiker plaatst. In een cookie kunnen gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld door Google Analytics) over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie zorgt ervoor dat de navigatie makkelijker, sneller en efficiënter verloopt. Het gebruik van cookies  kan desgewenst worden toegestaan of verhinderd door de instellingen van uw browser te veranderen.

  • wanneer u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.

  • eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van cliënten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

     

     

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Tragel Zorg. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Tragel Zorg. 

 

Disclaimer

Stichting Tragel Zorg stelt de op deze website getoonde informatie met constante zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan hetgeen vermeld staat op deze website. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Tragel Zorg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

 

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens - bij voorkeur - indienen door een e-mail te sturen naar communicatie@tragelzorg.nl. Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna, binnen de wettelijke termijn, contact met u opnemen.

 

Deze privacyverklaring en disclaimer zijn voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2016. Stichting Tragel Zorg behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt op deze pagina.

Indien u vragen hebt of meer informatie nodig hebt naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.